Desbrossaments i tala d'arbres

Desbrossaments amb mitjans manuals i mecànics. Retirada de restes vegetals i brossa a abocador autoritzat. Obres i construccions Corbera compta amb maquinària especialitzada per al desbrossament de parcel·les amb tècniques de trituració i desbrossament. Us ajudem a netejar i mantenir rieres, torrents, solars i finques. Realitzem treballs per a l'acondicionament del terreny segons les exigències de l'obra a realitzar, des d'una primera fase de desbrossament fins a l'anivellament del sòl per començar les obres.

Disposem de cistella en camió grua de fins a 25 metres par aa poda de grans arbres així com la tala dels mateixos.

Contacte

RH Obras y construcciones

Andreu Cerdà, 3

Corbera de Llobregat 08757

Barcelona

93 650 40 50

Contactanos

?>