Netejes i desembussos

Oferim una sèrie de serveis relacionats amb la neteja i els desembussos:

  • - Neteja de colectors municipals, xarxa de sanejament.
  • - Inundacions.
  • - Manteniments preventius.
  • - Inspecció amb càmara de TV, grabació de video.
  • - Camió cisterna amb equip d'alta presió de hidroneteja i succió de llots.
  • - Reparació de fugues d'aigua en tuberies (aixecament del carrer, reparació de fuites d'aigua i cobriment).
  • - Localització de línies i de tuberies.
  • - Desembussos i emboços a tuberies causats per arrels, formigó, materia orgànica, etc.
  • - Conexió amb la xarxa de suministrament.
  • - Buidat de fosses sèptiques.

Treballs de rasa per a canonades pluvials i residuals, col·locació de canonades i formació de vials, terres i safates de fabricació en pròpia obra.

Contacte

RH Obras y construcciones

Andreu Cerdà, 3

Corbera de Llobregat 08757

Barcelona

93 650 40 50

Contactanos

?>